Projekt zakłada zwiększenie integracji działań co najmniej 6 organizacji pozarządowych lub inicjatyw obywatelskich w celu podniesienia jakości usług poradniczych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Projekt będzie promował usługi poradnicze: głównie prawne i psychologiczne w mediach lokalnych, społecznościowych oraz wśród rodzin osób z niepełnosprawnością na terenie co najmniej 3 województw. Wartość projektu i dotacji wynosi 266 292 zł.

 

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach
Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

KONTAKT

99-300 Kutno,
ul. Staszica 7

biuro@proaperte.pl

tel. +48 786-039-278

Skip to content