Karta rowerowa dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową

cze 1, 2023 | Edukacja, Ogólne

Łukasz, 11 lat. Chłopiec z niepełnosprawnością ruchową w postaci jednostronnego niedowładu połowiczego wskutek przebytego udaru mózgu. Porusza się samodzielnie. W czwartej klasie uczniowie przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową. Nauczyciel, który przygotowywał uczniów do egzaminu teoretycznego i praktycznego uznał, że chłopiec nie będzie mógł przystąpić do egzaminu praktycznego, mimo, że ma swój przystosowany do niepełnosprawności rower. Zdaniem nauczyciela, rower powinien być jednośladowy. Nauczyciel zasugerował, by uczeń podszedł do egzaminu w kolejnym roku szkolnym. Rodzice nie zgodzili się z decyzją.

Po analizie sytuacji i przeprowadzeniu procesu dowodowego uznano, że decyzja jest niezgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

§15

  1. Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.
  2. W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.

Rodzice poinformowali poprzez Librusa (szkolny dziennik elektroniczny) nauczyciela o możliwości przystąpienia syna do egzaminu praktycznego na jego przystosowanym rowerze, zgodnie z w/w rozporządzeniem. Chłopiec przystąpił do egzaminu, nauczyciel wraz z koordynującym egzamin policjantem stworzyli mu ku temu dogodne warunki. Chłopiec zdał bez problemy egzamin na kartę rowerową.

Skip to content