Czy wyzwiska stosowane przez uczniów to przemoc psychiczna?

maj 11, 2023 | Ogólne, Przemoc

Zgłoszenia dotyczące stosowania różnych form przemocy psychicznej przez rówieśników wobec innych uczniów, którzy nie zawsze wpasowują się w kanon typowych norm rozwojowych są dość powszechne.

Jednym z przykładów interwencji Społecznego Pogotowia Interwencyjnego w kwestii stosowania przemocy jest historia 16 letniego Igora w spektrum autyzmu. Posiada on orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczy się w szkole specjalnej, w małej klasie.

Do pogotowia zgłosiła się jego mama, która drogą nieoficjalną dowiedziała się o szkolnej sytuacji syna. Igor jest chłopcem zamkniętym w sobie, dość apatycznym, zdefiniowanie w sposób werbalny trudnej sytuacji sprawia mu wiele kłopotów. Nie skarżył się na sytuację szkolną. Matka ucznia otrzymała informacje od innej mamy uczennicy z klasy syna, że wobec Igora koledzy z klasy stosują wyzwiska, zdarza się, że jest on obrzucany papierkami i wyśmiewany. Matka była gotowa natychmiast interweniować w tej sprawie, ale przed spotkaniem w szkole chciała się poradzić, jakie prawa i możliwości jej i synowi przysługują.

Osoba prowadząca interwencję, wspólnie z mamą Igora, ustaliła następujący tryb podjęcia działań:

  1. Matka wystąpi drogą pisemną do wychowawcy klasy syna o wgląd w notatki z zaistniałych sytuacji i podjętych w tej kwestii działań przez szkołę.
  2. Zgłoszenie, również drogą pisemną, pisma do psychologa, pedagoga i dyrektora szkolnego opisu zaistniałej sytuacji.
  3. Mama wystąpi drogą pisemną z prośbą o pilne zwołanie zespołu IPET (Indywidualny Plan Edukacyjno-Wychowawczy) w celu analizy sytuacji z zespołem specjalistów i nauczycieli, z konkretnym wezwaniem do zajęcia stanowiska mającego na celu zapobieganie podobnym zachowaniom. Wprowadzenie takich zapisów do dokumentu IPET. Wezwanie wszystkich członków zespołu do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym realizacji profilaktyki zachowań trudnych. W sytuacji braku takich zapisów, wezwanie do ich natychmiastowego opracowania.

Placówka wykazała chęć współpracy z mamą chłopca. Szkoła zobowiązała się do większego monitorowania sytuacji i opracowania oraz wdrażania programu przeciwdziałania przemocy psychicznej. Z informacji pozyskanych po pewnym czasie od mamy wiadomo, że sytuacja się unormowała.

Przemoc psychiczna może pozostawić trwałe ślady na psychice osoby, która jej doświadczyła. Każdego rodzaju przemoc jest niezgodna z prawem. W wielu przypadkach może nawet być zgłoszona policji.

Skip to content