Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać osoba, która: ma więcej niż 16 lat ma naruszoną sprawność organizmu  ograniczenia powodują znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu, potrzebuje różnorodnych przystosowań...
Skip to content