Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać osoba, która: ma więcej niż 16 lat ma naruszoną sprawność organizmu  ograniczenia powodują znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu, potrzebuje różnorodnych przystosowań...
Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności Ten dokument może uzyskać dziecko, które ma mniej niż 16 lat i spełnia poniższe warunki: ma ograniczoną sprawność fizyczną lub psychiczną i posiada dokumentację medyczną, która to potwierdza, wymaga całkowitej opieki lub większej pomocy...
Skip to content