Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością/trudnością rozwojową oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do...
Skip to content