Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje się dla każdego ucznia lub dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu....
Skip to content