Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności Ten dokument może uzyskać dziecko, które ma mniej niż 16 lat i spełnia poniższe warunki: ma ograniczoną sprawność fizyczną lub psychiczną i posiada dokumentację medyczną, która to potwierdza, wymaga całkowitej opieki lub większej pomocy...
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową, intensywną formą wsparcia skierowaną do najmłodszych dzieci, u których została wykryta lub zdiagnozowana niepełnosprawność lub trudność. Wczesnym wspomaganiem...
Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością/trudnością rozwojową oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do...
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje się dla każdego ucznia lub dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu....
Skip to content